Sony

ニュース

  • 2020年 11月27日 19時32分
  • 提供元:共同通信
韓国南東部・慶州の月城原発1号機(右側)=10月(聯合=共同)

写真拡大

韓国南東部・慶州の月城原発1号機(右側)=10月(聯合=共同)

【ソウル共同】韓国の原発運営会社、韓国水力原子力(韓水原)が2018年、南東部・慶州の月城原発1号機...

[記事全文]別ウィンドウで開きます

関連ニュース

関連写真

注目の情報

ニュース写真